King10 01

 มะเร็งกระดูก  

 อาการมะเร็งดูก

      โรคมะเร็งกระดูกเป็นชื่อรวมของเนื้องอกกระดูกร้าย โรคมะเร็งกระดูกรวมถึง เนื้องอกกระดูกชนิดไจแอนท์เซล ทูเมอร์ (Giant Cell Tumor, GCT ) ออสติโอซาร์โคมา(Osteosarcoma) คอนโดรซาร์โคมา (Chondrosarcoma) และมะเร็งเม็ดเลือดขาว(Multiplemyeloma)เป็นต้น ปัจจัยที่ทำให้ได้โรคมะเร็งมีหมายปัจจัย ประเภทของโรคมะเร็งกระดูกต่างกัน อาการที่แสดงออกมาก็ไม่เหมือนกัน ต่อไปนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวจะอธิบายให้ทุกท่านทราบว่า เหตุผลที่ก่อให้เกิดโรงมะเร็งกระดูกและอาการของโรงมะเร็งกระดูกมีอะไรบ้าง?

336

 

เหตุใดก่อให้เกิดโรงมะเร็งกระดูก?

 เหตุผลการทำให้เกิดโรงมะเร็งกระดูก ณ ปัจจันนี้ยังไม่มีการอธิบายอย่างแน่นอน แต่ก่อนมักจะเข้าใจว่าบาดเจ็บเล็กน้อยเรื้อรังกับการติดเชื้อเรื้อรังทำให้เกิดโรงมะเร็งกระดูก ขนาดเดียวกัน โครงกระดูกเจริญเติบโตเร็วเกิน การอักเสบเรื้อรังกระตุ้น ปัจจัยทางพันธุกรรม การติดเชื้อชนิดพิเศษ เลือดในกระดูกหมุนเวียนไม่ราบรื่นและ การฉายแสง (Ray Irradiation) ต่างๆ ก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งกระดูกได้

 อาการของโรงมะเร็งกระดูกมีอะไรบ้าง?

 1. พื้นผิวกระดูกของผู้ป่วยจะมีก้อนเนื้อบวมที่แข็ง บางคนจะรู้สึกเจ็บ บางคนจะไม่รู้สึกอะไรเลย

 2. ผู้ป่วยจะมีอาการกระดูกหักจากพยาธิสภาพ(Pathologic fracture) หรือ โครงกระดูกเปลี่ยนแปลง

 3. ผู้ป่วยจะมีอาการตัวร้อน น้ำหนักลดลง เหนี่อยง่าย และความสามารถในการเคลื่อนไหวต่างๆก็อ่อนลงด้วย

 4. ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหลังอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถอธิบายว่ามันเจ็บยังไงและทำไมถึงเจ็บ

 5. ไม่มีเหตุผลที่ชัดแจน ร่างกายของผู้ป่วยมีอาการกระดูกหักที่เดียวหรือหลายที่

 6. เนื่องจากเนื้องอกทับรัดหลอดเลือดและเส้นประสาทจึงทำให้ปลายแขนขาของผู้ป่วยมีอาการชา

 7. กระดูกและไขข้อของผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหรือบวม ในยามกลางคืนอาการเจ็บนั้นจะยิ่งหนักขึ้น ความรู้สึกเจ็บจะมีต่อเนื่องหรือโดนกดขี่แล้วค่อยรู้สึกเจ็บ

 ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่ขอเตือนทุกท่านว่า:คนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันควรดูแลใส่ใจผู้ป่วยมะเร็งกระดูกให้มากขึ้น สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยในการต้านโรคมะเร็ง ให้พวกเขาสามารถเผชิญโรคมะเร็งด้วยสภาพจิตใจอินดี

 

 

 

        โรคมะเร็งกระดูกเป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่ง ผู้ป่วยก็พยายามหาวิธีรักษาที่มีผลดีที่สุดอยู่เรื่อยๆ ผู้ป่วยควรเลือกวิธีรักษายังไงให้เหมาะสมกับตัวเอง?เนื้อหาต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายวิธีการรักษาโรคมะเร็งกระดูกจากผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว

2230

วิธีการรักษาที่ใช้บ่อย

 1. รักษาด้วยผ่าตัด:สำหรับมะเร็งร้ายนั้น การกู้ชีวิตควรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เมื่อไม่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิตถึงจะสามารถไม่ตัดแขนขาไป วิธีการผ่าตัดปัจจุบันนี้ใช้บ่อย ได้แก่:การขูด(Curettage)、การตัดออกเป็นชิ้นๆ、การตัดออกซึ่งกระดูกส่วนที่มีมะเร็งร้าย、ตัดบางส่วนออก、ตัดส่วนที่มีเนื้องอกติดอยู่、ผ่าตัดฝังแขนขาส่วนปลาย、การตัดแขนขาและการตัดผ่านข้อ (Disarticulation)

 2. รักษาด้วยการฉายแสง (Ray Irradiation) :น้ำยาเยอะหรือน้อยใช้ในการฉายแสงนั้นต้องงตามอาการของผู้ป่วย แต่เซลล์มะเร็งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีความรู้สึกต่อการฉายแสง ผลการรักษาไม่ค่อยดี

 3. เคมีบำบัด:ระงับไม่ให้เนื้องอกเจริญด้วยยา โดยทั่วไปจะใช้วิธีนี้ประกอบกับรักษาด้วยการฉายแสง และการผ่าตัด เนื่องจากการรักษาโดยเคมีบำบัดจะมีสารพิษค่อนข้างเยอะเกิดขึ้น ซึ่งมันจะทำลายเซลล์ปกติเพราะฉะนั้น วิธีรักษาต้องดูอาการของผู้ป่วยประกอบด้วย

 วิธีรักษาโดยบุกรุกน้อยที่สุด

 1. รักษาด้วยหมอจีน:สำหรับผู้ป่วยที่ต่างกัน อาการโรคมะเร็งก็ต่างกัน ยาจีนสามารถสร้างผลรักษาได้มากนัก เพราะสูตรยาจีนสามารถปรับฤดูการและอาการผู้ป่วย สามารถรักษาเฉพาะเจาะจงผู้ป่วยคนใดคนหนึ่ง และรักษาตามฤดูการที่เปลี่ยนแปลง นี่คือจุดเด่นของหมอจีน

 2. การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน (Immunotherapy) การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันสามารถฟื้นฟูและสร้างใหม่ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันที่ได้เสื่อมเสียของผู้ป่วย ขนาดเดียวกัน การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันยังสามารถเสริมประกอบกับการผ่าตัด การฉายแสงและเคมีบำบัด การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันใช้ประกอบด้วยการผ่าตัดสามารถป้องกันไม่ให้มะเร็งกลับเป็นซ้ำอีกหรือย้ายไปที่ร่างกายส่วนอื่น การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันใช้ประกอบการฉายแสงและเคมีบำบัดสามารถต่ออายุของผู้ป่วยมะเร็งกระดูกและปรับคุณภาพการดำรงชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น

 ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวขอเตือนทุกท่านว่า หวังว่าคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันจะสามารถใสใจดูแลผู้ป่วยให้มากขึ้น สร้างความมั่นใจในการต้านโรคมะเร็งกระดูก ผู้ป่วยก็อย่าเพิ่งท้อใจเอง ต้องมั่นใจในตัวเอง กล้าที่จะต่อสู้กับโรงมะเร็ง!

 

แหล่งที่มา :  http://www.asiancancer.com

แนะนำ

ติดต่อเรา

 

ฝ่ายขาย

ศุภกิจ ขุนจำนงค์

โทร. 0-2158-2655-8 ต่อ 1105

มือถือ 086-3428660

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฝ่ายบริการลูกค้า/ซ่อมสินค้า

คุณสามารถ  บุดดาวงศ์

โทร. 0-2158-2655-8 ต่อ 1103

Black Ribbon