King10 01

การรับประกัน :

 • อะไหล่รถเข็นทั้งหมด(ยกเว้นโครงสร้างรถ) รับประกัน 6 เดือน โครงสร้างรถรับประกัน  1 ปี
 • มีบริการซ่อมนอกสถานที่(มีค่าบริการ)
 • เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ราคาผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สั่งซื้ออะไหล่ :

 • คุณนุชจรี กรเม 
 • Tel. 0-2158-2655-8 ต่อ 1343 และ 1328 *ในเวลาทำการ
 • อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชดลอหนา 001
 • รหัส : -
 • ชื่อ : ล้อพร้อมยาง 12"
 • ราคาปลีก : 890 บาท
 • หมายเหตุ : -
ลอแมก 1
 • รหัส : SP-TL-2.0.1
 • ชื่อ : ล้อแม็กซ์ หลัง 14.9" พร้อมยาง และชุดลูกปืน
 • ราคาปลีก : 990 บาท
 • หมายเหตุ : -
ลอแมก 1
 • รหัส : SP-TL-2.0.2
 • ชื่อ : ล้อแม็กซ์ หลัง 20" พร้อมยาง และชุดลูกปืน
 • ราคาปลีก : 1,290 บาท
 • หมายเหตุ : ไม่มีวงล้อมือเข็นพลาสติก
ลอแมก 1
 • รหัส : SP-TL-2.0.3
 • ชื่อ : ล้อแม็กซ์ หลัง 24" พร้อมยาง และชุดลูกปืน
 • ราคาปลีก : 1,290 บาท
 • หมายเหตุ : ไม่มีวงล้อมือเข็นพลาสติก
ฝาครอบลอ 1
 • รหัส : SP-TL-2.2
 • ชื่อ : ฝาครอบล้อ
 • ราคาปลีก : 250 บาท
 • หมายเหตุ : -
ชดลกปน 1
 • รหัส : SP-TL-2.3
 • ชื่อ : ชุดลูกปืนสำหรับล้อหลัง
 • ราคาปลีก : 150 บาท
 • หมายเหตุ : ขายเป็นคู่
ยางตน 01
 • รหัส : SP-TL-2.4.1
 • ชื่อ : ยางตัน ขนาด 14.9''
 • ราคาปลีก : 690 บาท
 • หมายเหตุ : 16x1.75
ยางตน 01
 • รหัส : SP-TL-2.4.2
 • ชื่อ : ยางตัน ขนาด 20''
 • ราคาปลีก : 750 บาท
 • หมายเหตุ : 22x13/8
ยางตน 01
 • รหัส : SP-TL-2.4.3
 • ชื่อ : ยางตัน ขนาด 24''
 • ราคาปลีก : 790 บาท
 • หมายเหตุ : 24x13/8
ชดนอตยดลอหลง 1
 • รหัส : SP-TL-2.5
 • ชื่อ : หมุดสำหรับยึดล้อหลัง
 • ราคาปลีก : 120 บาท
 • หมายเหตุ : หมุดพร้อมหัวน๊อต
ยางตน 01
 • รหัส : SP-TL-3.1
 • ชื่อ : ล้อหน้าพร้อมชุดลูกปืน
 • ราคาปลีก : 590 บาท / คู่ละ 1,090 บาท
 • หมายเหตุ : -
ชดลกปน 2
 • รหัส : SP-TL-3.3
 • ชื่อ : ชุดลูกปืน สำหรับล้อหน้า
 • ราคาปลีก : 190 บาท
 • หมายเหตุ : ขายเป็นคู่
เบาะรองนง นำเงน
 • รหัส : SP-TL-4.1
 • ชื่อ : เบาะรองนั่ง สีน้ำเงิน พร้อมชุดน๊อต
 • ราคาปลีก : 900 บาท
 • หมายเหตุ : ถ้าเปลี่ยนเบาะต้องเปลี่ยนชุดน๊อตใหม่ด้วยทุกครั้ง
เบาะรองนง สแดง
 • รหัส : SP-TL-5.2
 • ชื่อ : ผ้าพนักพิงหลัง สีแดงพร้อมชุดน๊อต
 • ราคาปลีก : 900 บาท
 • หมายเหตุ : ถ้าเปลี่ยนเบาะต้องเปลี่ยนชุดน๊อตใหม่ด้วยทุกครั้ง
ผารองนอง นำเงน
 • รหัส : SP-TL-6.1
 • ชื่อ : ผ้ารองน่องสีน้ำเงิน
 • ราคาปลีก : 390 บาท
 • หมายเหตุ : -
ผารองนอง แดง
 • รหัส : SP-TL-6.2
 • ชื่อ : ผ้ารองน่องสีแดง
 • ราคาปลีก : 390 บาท
 • หมายเหตุ : -
พนกพง นำเงน
 • รหัส : SP-TL-5.1
 • ชื่อ : ผ้าพนักพิงหลัง สีน้ำเงินพร้อมชุดน๊อต
 • ราคาปลีก : 990 บาท
 • หมายเหตุ : ถ้าเปลี่ยนผ้าต้องเปลี่ยนชุดน๊อตใหม่ด้วยทุกครั้ง
ผาพนกพง แดง
 • รหัส : SP-TL-5.2
 • ชื่อ : ผ้าพนักพิงหลัง สีแดงพร้อมชุดน๊อต
 • ราคาปลีก : 990 บาท
 • หมายเหตุ : ถ้าเปลี่ยนผ้าต้องเปลี่ยนชุดน๊อตใหม่ด้วยทุกครั้ง
ตะเกยบพรอมฝาปด 1
 • รหัส : SP-TL-3.5
 • ชื่อ : ตะเกียบพร้อมฝาปิด
 • ราคาปลีก : 390 บาท
 • หมายเหตุ : -
ชดลกปน 3
 • รหัส : SP-TL-3.6
 • ชื่อ : ชุดลูกปืนสำหรับตะเกียบล้อหน้า
 • ราคาปลีก : 120 บาท
 • หมายเหตุ :ขายเป็นคู่
พกเทาขวา 1
 • รหัส : SP-TL-7R
 • ชื่อ : ชุดที่พักเท้าข้างขวา
 • ราคาปลีก : 690 บาท
 • หมายเหตุ : -
พกเทาซาย 1
 • รหัส : SP-TL-7L
 • ชื่อ : ชุดที่พักเท้าข้างซ้าย
 • ราคาปลีก : 690 บาท
 • หมายเหตุ : -
กานยดทพกเทา 1
 • รหัส : SP-TL-7.1-7.2
 • ชื่อ : ชุดก้านยึดที่พักเท้า
 • ราคาปลีก : 360 บาท
 • หมายเหตุ : ซ้ายและขวาใช้แทนกันได้
กนหงายหลง2 1
 • รหัส : SP-TL-8R
 • ชื่อ : อุปกรณ์ป้องกันการหงายหลังข้างขวา
 • ราคาปลีก : 590 บาท / คู่ละ 1,120 บาท
 • หมายเหตุ : -
กนหงายหลง2 1
 • รหัส : SP-TL-8L
 • ชื่อ : อุปกรณ์ป้องกันการหงายหลังข้างซ้าย
 • ราคาปลีก : 590 บาท / คู่ละ 1,120 บาท
 • หมายเหตุ : -
ทพกแขน ขวา
 • รหัส : SP-TL-9R
 • ชื่อ : ที่พักแขนข้างขวา
 • ราคาปลีก : 490 บาท / คู่ละ 950 บาท
 • หมายเหตุ : -
ทพกแขน ซาย
 • รหัส : SP-TL-9L
 • ชื่อ : ที่พักแขนข้างซ้าย
 • ราคาปลีก : 590 บาท / คู่ละ 950 บาท
 • หมายเหตุ : -
ชดปลอกมอจบ 1
 • รหัส : SP-TL-10
 • ชื่อ : ด้ามจับ
 • ราคาปลีก : 190 บาท
 • หมายเหตุ : ขายคู่
เบรคมอ ขวา
 • รหัส : SP-TL-11.1R
 • ชื่อ : เบรคข้างขวา
 • ราคาปลีก : 690 บาท
 • หมายเหตุ : -
เบรคมอ ซาย
 • รหัส : SP-TL-11.1L
 • ชื่อ : เบรคข้างซ้าย
 • ราคาปลีก : 690 บาท
 • หมายเหตุ : -
สายเบรค 1
 • รหัส : SP-TL-11.2.1
 • ชื่อ : สายเบรค สำหรับล้อ 14.9”
 • ราคาปลีก : 150 บาท
 • หมายเหตุ : -
เบรคมอ ซาย
 • รหัส : SP-TL-11.2.2
 • ชื่อ : สายเบรค สำหรับล้อ 20”
 • ราคาปลีก : 190 บาท
 • หมายเหตุ : ขายคู่
สายเบรค 1
 • รหัส : SP-TL-11.2.3
 • ชื่อ : สายเบรค สำหรับล้อ 24”
 • ราคาปลีก : 150 บาท
 • หมายเหตุ : -
เบรคมอ3 1
 • รหัส : SP-TL-11.3
 • ชื่อ : เบรคมือ
 • ราคาปลีก : 250 บาท
 • หมายเหตุ
ชดพบพนกพงหลง 1
 • รหัส : SP-TL-12
 • ชื่อ : ชุดพับพนักพิงหลัง
 • ราคาปลีก : 690 บาท
 • หมายเหตุ : -
จกยางพลาสตก 1
 • รหัส : SP-TL-13L
 • ชื่อ : จุกพลาสติก ขนาดใหญ่
 • ราคาปลีก : 20 บาท
 • หมายเหตุ : -
สายเบรค 1
 • รหัส : SP-TL-13M
 • ชื่อ : จุกพลาสติก ขนาดกลาง
 • ราคาปลีก : 20 บาท
 • หมายเหตุ : -
เบรคมอ ซาย
 • รหัส : SP-TL-13S
 • ชื่อ : จุกพลาสติก ขนาดเล็ก
 • ราคาปลีก : 20 บาท
 • หมายเหตุ
เครองมอ 1
 • รหัส : SP-TL-14
 • ชื่อ : ชุดเครื่องมือ
 • ราคาปลีก : 239 บาท
 • หมายเหตุ : -
สตกเกอร Top Longmax 1
 • รหัส : SP-TL-16L
 • ชื่อ : สติ๊กเกอร์ Top Longmax ขนาดใหญ่
 • ราคาปลีก : 45 บาท
 • หมายเหตุ : -
สายเบรค 1
 • รหัส : SP-TL-16S
 • ชื่อ : สติ๊กเกอร์ Top Longmax ขนาดเล็ก
 • ราคาปลีก : 35 บาท
 • หมายเหตุ : -
นอตเกลยวหยาบพรอมแหวนพลาสตก 1
 • รหัส : -
 • ชื่อ : น๊อต และ แหวน ขนาดต่างๆ
 • ราคาปลีก : -
 • หมายเหตุ : -
นอตเกลยวหยาบสำหรบยด สน
 • รหัส : SP-TL-4.3S
 • ชื่อ : ชุดน๊อตเกลียวสั้นสำหรับเบาะรองนั่ง
 • ราคาปลีก : 49 บาท
 • หมายเหตุ : ต่อชิ้น
นอตเกลยวหยาบสำหรบยดเบาะ ยาว
 • รหัส : SP-TL-4.3L
 • ชื่อ : ชุดน๊อตเกลียวยาวสำหรับเบาะรองนั่ง
 • ราคาปลีก : 49
 • หมายเหตุ : ต่อชิ้น
 

ติดต่อเรา

 

ฝ่ายขาย

ศุภกิจ ขุนจำนงค์

โทร. 0-2158-2655-8 ต่อ 1105

มือถือ 086-3428660

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฝ่ายบริการลูกค้า/ซ่อมสินค้า

คุณสามารถ  บุดดาวงศ์

โทร. 0-2158-2655-8 ต่อ 1103