King10 01

โรคและการป้องกัน บริษัท ไตรสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด | Tristarhealthcare.net

ความดันโลหิตดี หัวใจเต้นดี

ความดันโลหิตดี หัวใจเต้นดี
โรคความดันโลหิตสูงจัดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและทั่วโลก จากรายงานขององค์การอนามัยโลกเมื่อปี พ.ศ.2554 พบว่าทั่วโลกมีผู้ที่มีความดันโลหิตสูงมากถึงพันล้านคน โดยประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วโลก 1 คนใน 3 คนมีภาวะความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ยังคาดการณ์อีกด้วยว่าในปี พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025) จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในวัยผู้ใหญ่จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.56 พันล้านคน
Add a comment

อ่านเพิ่มเติม...

รู้จัก โรคความดันโลหิตสูง

รู้จัก โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นโรคที่สำคัญมาก โดยจะตรวจพบได้จากการวัดความดันโลหิต ได้ในระดับที่สูงกว่าปกติเรื้อรังอยู่เป็นเวลานาน 
        องค์การอนามัยโลก กำหนดไว้ตั้งแต่ พ.ศ.2542 ว่า ผู้ใดก็ตามที่มีความดันโลหิตวัดได้มากกว่า 140/90 มม.ปรอท ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง และผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและไม่รักษาให้ถูกต้องจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคอัมพาตจากหลอดเลือดในสมองตีบ โรคหลอดเลือดในสมองแตก โรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจวาย โรคไตวาย หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง เป็นต้น    

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม...

สัญญาณเตือนภัยจาก 5 ภัยเงียบ โรคความดันโลหิตสูง

สัญญาณเตือนภัยจาก 5 ภัยเงียบ โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง

 เป็นภาวะทางการแพทย์อย่างหนึ่ง โดยจะตรวจพบความดันโลหิต อยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติเรื้อรังอยู่เป็นเวลานาน ทั้งนี้องค์การอนามัยโลก(WHO) กำหนดไว้ในปี 1999 ว่าผู้ใดก็ตามที่มีความดันโลหิตวัดได้มากกว่า 104/90 มม. ปรอท ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง และการที่ความดันโลหิตสูงอยู่เป็นเวลานานเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดในสมองตีบ โรคหัวใจ โรคไตวาย เส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพอง อัมพาต ฯลฯ

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม...

ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

"คุณทราบหรือไม่ว่า...? ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง จะมีโอกาสเป็นอัมพาตมากกว่าคนที่ไม่เป็นถึง 2-4 เท่า"

            แน่นอนเราคงไม่ต้องการให้บุคคลใกล้ชิดที่เรารักหรือแม้กระทั่งตัวเราเองต้องประสบเหตุการณ์เช่นนี้ ดังนั้น เราจึงต้องรู้จักวิธีการป้องกันไว้แต่เนิ่นๆ ความดันโลหิต หมายถึง ความดันภายในหลอดเลือดแดง แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม...

โรคความดันโลหิตต่ำ ภัยร้ายที่ไม่อาจมองข้าม

โรคความดันโลหิตต่ำ ภัยร้ายที่ไม่อาจมองข้าม

โรคความดันโลหิตต่ำ ภัยร้ายที่ไม่อาจมองข้าม

มักมีอาการวิงเวียนหน้ามืด อ่อนเพลีย แม้ว่านอนหลับและทานอาหารได้ดี

เป็นที่ทราบกันว่าโรคความดันโลหิตสูงนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่ง จึงทำให้ผู้คนเอาใจใส่และให้ความสำคัญทว่าภัยของโรคความดันโลหิตต่ำนั้นคนทั่วไปมักไม่รู้เท่าทัน เรามักจะพบผู้ป่วยที่มีอาการวิงเวียนหน้ามืด อ่อนเพลีย ไม่สดชื่นแม้ว่านอนหลับและทานอาหารได้ดีตามปกติ อีกทั้งยังเสริมอาหารและวิตามินบำรุงร่างกายอย่างเต็มที่ ส่วนด้านการงานก็ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยและไม่มีความกดดัน ทว่ายังคงรู้สึกอ่อนเปลี้ยเพลียแรง

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม...

ความดันโลหิตสูง เสี่ยงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา

ความดันโลหิตสูง เสี่ยงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา

ความดันโลหิตสูง เสี่ยงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา  

สำหรับการรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา จะเป็นการรักษาตามสาเหตุของโรค   เช่น ถ้าสาเหตุเกิดจากโรคความดันโลหิตสูง จะรักษาโดยให้ควบคุมอาหารเค็ม รวมถึงการใช้ยาลดความดันโลหิต โดยต้องรับประทานยาต่อเนื่อง พร้อมติดตามความดันโลหิตเป็นระยะ เพื่อควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ และลดผลแทรกซ้อนระยะยาว ค่าความดันปกติ ค่าบนต้องไม่เกิน 120 มิลลิเมตรปรอท และค่าล่างต้องไม่เกิน 80 มิลลิเมตรปรอท ถ้าค่าความดันโลหิตค่าบนมากกว่า 140 มิลลิเมตรปรอท หรือค่าล่างมากกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม...

สาระดีต้องรู้! เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน

รู้หรือไม่? ว่า … ปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย จากตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขปี 2560 โรคหัวใจล้มเหลวอยู่ในอันดับที่ 2 (http://hdcservice.moph.go.th) จะสังเกตได้ว่า โรคเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของเมืองไทย โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม...

สาเหตุของความดันโลหิตสูงที่คาดไม่ถึง

สาเหตุของความดันโลหิตสูงที่คาดไม่ถึง

สาเหตุของความดันโลหิตสูงที่คาดไม่ถึง

สาเหตุของความดันโลหิตสูง (หมอชาวบ้าน)
โดย นพ.พินิจ ลิ้มสุคนธ์

          ปัจจุบันนี้เกือบทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่คงคุ้นเคยกับโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งประกอบด้วยการมีความดันโลหิตที่มีค่าสูงเกินปกติ และมีผลกระทบต่ออวัยวะต่าง ๆ โดยเฉพาะหัวใจและหลอดเลือด

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม...

5 เรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจที่คุณอาจเข้าใจผิด

5 เรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจที่คุณอาจเข้าใจผิด

ความเข้าใจผิดหลายประการเกี่ยวกับโรคหัวใจ อาจทำให้คุณเสี่ยงชีวิตโดยไม่รู้ตัว

                 ในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมา วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่พัฒนา ไปมากช่วยให้เรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคได้มากกว่าเดิม แต่ทั้งนี้ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสได้ติดตามข่าวคราวความคืบหน้า อย่างสม่ำเสมอ ความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค หัวใจบางประการอาจยังคงได้รับการบอกเล่าสืบกันมา รวบรวมความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคหัวใจที่ได้ยินบ่อย ๆ มาฝากคุณกัน

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

 

ฝ่ายขาย

ศุภกิจ ขุนจำนงค์

โทร. 0-2158-2655-8 ต่อ 1105

มือถือ 086-3428660

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฝ่ายบริการลูกค้า/ซ่อมสินค้า

คุณสามารถ  บุดดาวงศ์

โทร. 0-2158-2655-8 ต่อ 1103