King10 01

การคำนวณอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย

เมื่อเราออกกำลังกายร่างกายจะใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น การทำงานของหัวใจเพิ่มขึ้น การประเมินความหนักของการออกกำลังกาย จะประเมินจากอัตราการเต้นของหัวใจ โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด

คนที่เริ่มต้นออกกำลังกายควรจะให้มีการเต้นของหัวใจประมาณ 55%ของอัตราเต้นสูงสุด

หากคนที่แข็งแรงควรจะมีอัตราการเต้นประมาณ90% การออกกำลังให้ได้ประโยชน์ต่อหัวใจควรจะให้เต้นประมาณ 70-85%สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง ครั้งละ 20-30 นาที

วิธีการจับชีพขจร

  • จับชีพขจรหลังจากออกกำลังกาย บริเวณที่คลำได้คือบริเวณข้อมือ ให้นับชีพขจรเป็นเวลา 10 วินาที เมื่อคูณ6จะได้เป็นจำนวนครั้งต่อนาที
  • การคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด ทำได้โดยนำ 220-อายุ จะได้อัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
  • หากต้องการให้หัวใจเต้น 60 % ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็ให้เอา 0.6คูณตัวเลขอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็จะได้อัตราการเต้นเป้าหมาย และพยายามออกกำลังเพื่อให้หัวใจเต้นตามเป้าหมาย
  • การออกกำลังแบบเบาๆหัวใจจะเต้นอยู่ในเกณฑ์ 40-60 %
  • การออกกำลังแบบปานกลางหัวใจจะเต้นอยู่ในเกณฑ์ 60-80%
  • การออกกำลังแบบหนักหัวใจจะเต้นอยู่ในเกณฑ์ 80-100%

ตารางแสดงอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย

Icon

การเลือกความหนักของการออกกำลังกายจะขึ้นกับสุขภาพของท่าน โรคประจำตัว การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหากท่านไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน แนะนำให้อบอุ่นร่างกาย และออกกำลังกายแต่น้อยเพิ่มการออกกำลังจากเบาไปหนัก เช่นเริ่มจากการเดิน หรือขี่จักรยาน หรือว่ายน้ำ และเพิ่มวันละ 2 นาที

แหล่งข้อมูล :http://www.siamhealth.net/

 

เนื้อหาใกล้เคียงกัน :

ติดต่อเรา

 

ฝ่ายขาย

ศุภกิจ ขุนจำนงค์

โทร. 0-2158-2655-8 ต่อ 1105

มือถือ 086-3428660

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฝ่ายบริการลูกค้า/ซ่อมสินค้า

คุณสามารถ  บุดดาวงศ์

โทร. 0-2158-2655-8 ต่อ 1103